คำแนะนำ หากไม่ได้รับข้อความยืนยันทางอีเมล กรุณาตรวจสอบที่ สแปมเมล หรือ จดหมายขยะของท่าน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดโอกาสให้ ทุกท่าน ได้ร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคณะฯผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ส่งตรงถึงคณบดีได้ทันที คณะฯจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไปและรายงานผล (ตอบกลับ) ให้ทราบทาง E-mail ตามที่ท่านได้ระบุไว้


ข้อมูลผู้เสนอ

กรุณากรอกข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับให้ทางคณะติดต่อกลับ เพื่อรายงานผลของข้อเสนอของท่าน